Het nut van

 

 • Mark Koning
  Mark Koning · 1 · Het nut van

   

  Altijd, ook in elke sport zijn er regels. De regels zijn er om het spel in goede banen te leiden en kaders te stellen voor de echte uitoefening. Maar wie o wie weet het nut van het markeren van de but nadat die uitgegooid is. Deze nieuwe regel lijkt zo belangrijk, elke scheidsrechter attandeert teams hierop terwijl zat andere regels gebogen of geschonden worden. Iedereen heeft het erover, het kost tijd, energie frustratie en geeft een focus op hele andere zaken dan lekker Boulen. Gewoon omdat ik het wil snappen. Wie kan mij en anderen helpen met een goede beargumentatie.

  Le babeau

   


 • Ruben van Stockum · 1 · Re: Het nut van

   

  Iedere sport heeft zijn eigen regels. De regels voor de pétanquesport worden bepaald door de FIPJP. Dat er mensen zijn die het nut van bepaalde regels niet inzien is niet ter zake doende. Het respecteren van de spelregels is niet optioneel; iedereen wordt geacht die regels te kennen en zich er aan te houden. Dat er in het RPS aangegeven wordt dat het mogelijk is dat het but niet gemarkeerd was betekent dus niet dat de verplichting niet geldt.

  Zo is er nu in de spelregels gesteld dat wanneer men zich niet houdt aan de regel het but te markeren, door een scheidsrechter daar onmiddelijk een sanctie voor opgelegd kan worden volgens art. 35 RPS.

  Het nut van de specifieke regel om het but altijd te markeren, is er onder andere in gelegen dat niet kan worden voorspeld wanneer en door welke oorzaak een but wordt verplaatst. Dat gebeurt vaker dan men denkt en zeker niet alleen als het dichtbij een verlieslijn ligt. Om het but dan te kunnen terugleggen is het essentieel dat het gemarkeerd was. Ook aan het begin van een werpronde kan er door markeren protest aangetekend worden als bijvoorbeeld eenzijdig wordt bepaald dat de ligging onreglementair lijkt te zijn. Het markeren van het but dient ook voor plaatsbepaling van de cirkel voor de volgende werpronde.

  Wie het but dient te markeren is niet expliciet geregeld maar wel uit te leggen. De equipe die het but uitwerpt, verplaatst tijdens het spel of het but neerlegt na een onreglementaire uitworp is de aangewezen equipe die de markering uitvoert. De andere equipe mag zich namelijk dan alleen bevinden op de plekken zoals geregeld in art.17 RPS.

   

  -1

Reacties toevoegen is niet mogelijk

Onze sponsoren