Nieuws

04-11-2020: LES CAILLOUX OPNIEUW VOLLEDIG GESLOTEN!

Beste leden,

Inmiddels is bekend geworden, dat vanaf woensdag 04 november 2020 om 22.00 uur het slechts is toegestaan om met een groep van maximaal twee personen (exclusief een instructeur) je sport te beoefenen.
Dit is in onze ogen geen basis om Les Cailloux op dit moment open te houden.
Daarom zal Les Cailloux vanaf heden in ieder geval gesloten zijn tot en met zondag 22 november 2020!

We betreuren deze beslissing zeer, daar we weten dat er de komende weken weinig is om naar uit te kijken.
Uiteraard gaan we weer open zodra de maatregelen van de overheid dit toelaten en zullen we jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Blijf ondertussen zoveel mogelijk thuis, pas op elkaar en jullie zelf en hopelijk tot snel aan de Koelaan 1.

Het bestuur

Reacties

Log in to read and post comments

Our sponsors