Nieuws

23-09-2020: WINTER DOUBLETTE COMPETITIE GEANNULEERD!

Het Districtsteam van het NJBB-District Midden heeft vandaag de WDC 2020-2021 geannuleerd!

Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:

• De regio Utrecht heeft inmiddels de code rood gekregen;

• De mededeling van het RIVM dat de tweede golf is begonnen;

• De opmars van het virus Covid-19 met dagelijkse stijging van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen (ook IC) en doden;

• De aanstaande griepgolf (wordt medio oktober verwacht);

• Een aantal van de benodigde accommodaties voldoet niet aan de vereisten/maatregelen (ventilatie, kleine kantine, bar, toiletten, anderhalve meter-regel, looproute en dergelijke);

Opmerking: steeds meer verenigingen en districten hebben hun activiteiten voor het winterseizoen stopgezet en hun accommodatie gesloten.

Onder deze omstandigheden acht het districtsteam het onjuist en ongepast om als district (ressorterend onder één van de zes veiligheidsregio’s met verzwaring en code rood) een activiteit als de WDC te laten plaatshebben.

Het districtsteam stelt achteraf eventueel liever vast dat het niet nodig was geweest, dan nu niet ingrijpen en later blijkt dat het fout gaat. We leven in een bizarre tijd waarin alles anders is dan we hoopten…

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren